Υλοποίηση έργων πληροφορικής

Τι έργα μας αφορούν

Η εταιρεία αναλαμβάνει την έκδοση τοπογραφικού διαγράμματος για τις περιπτώσεις:

 • Στην τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Στις εντός σχεδίου περιοχές
 • Στις εκτός σχεδίου περιοχές
 • Στις νομιμοποιήσεις ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με το Ν. 4495 και παλαιότερα με το Ν. 4178 και το Ν. 4014

Τοπογραφικά για τις δηλώσεις κτηματολογίου

 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής και καλλιέργειας του ακινήτου
 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών
 • Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την εσφαλμένη εγγραφή, καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων διορθώσεων (στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση)
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας
 • τοπικά Διαγράμματα

  Επιπρόσθετα

  • Στα συμβόλαια σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές
  • Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού
  • Σε τοπογραφικά διαγράµµατα για κυκλοφοριακές συνδέσεις
  • Σε τοπογραφικά διαγράµµατα για χαρακτηρισµό έκτασης από το δασαρχείο
  • Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού