Πρωτοποριακά Προϊόντα business software

softone-erp

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, , ασχολείται και με την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων, με αντικείμενο την υλοποίηση εφαρμογών πληροφοριακών λύσεων που έχουν άμεση σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει. Συγκεκριμένα:
Εφαρμογή Διαχείρισης Ακινήτων
Εφαρμογή Διαχείρισης Πενταετούς και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Όλο το υλικό που παράγεται ή συγκεντρώνεται στην ολοκλήρωση ενός έργου, ψηφιοποιείται και ενσωματώνεται στην βάση της εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο ο Οργανισμός μπορεί στην συνέχεια να αξιοποιεί με πολλαπλούς τρόπους τα ψηφιοποιημένα δεδομένα του έργου.